Vedení radnice v minulých týdnech nabídlo Jednotě Rakovník za odkup čtvrt milionu korun. „Vyslali jsme jednoznačný signál vůči Jednotě, že nám není lhostejný stav této nemovitosti,” řekl dříve starosta Zdeněk Nejdl (ODS) novinářům.

Co bude se stavbou nadále?

Radní předpokládali, že se stanovisko vedení Jednoty dozví do zastupitelstva, které následně rozhodne. To se však nestalo. Předseda Spotřebního družstva Jednoty v Rakovníku Petr Mojžíš reagoval na podnět radnice s tím, že vedení Jednoty se sejde 14. prosince. Až teprve se radnice dozví odpověď.

Zatímco se ještě před několika měsíci hovořilo o tom, že by radnice mohla za pozemek s ruinou zaplatit i částku 600 tisíc korun, nyní se drží radní znaleckého posudku z roku 2005, kde je stanovena cena bezmála dvě stě tisíc korun.

„Rada města ale nakonec nabídla čtvrt milionu korun, náklady na demolici se odhadují na dalších sto tisíc korun,” řekl Nejdl. Podle něj už město s předsedou v minulosti jednalo, ale jednání vždy ztroskotala. Jednota se odprodeje pozemku nebrání, chce však záruku, že v této lokalitě nevyroste komerční objekt.

„Takovou záruku nám město nedalo. Tou zárukou myslím záruku právní, nikoli ´čestné´ slovo,“ řekl již dříve Deníku Petr Mojžíš.

Pokud Jednota nepřistoupí na odprodej pozemku, podnikne radnice podle Nejdla jiné kroky k nápravě. Starosta města Rakovník Zdeněk Nejdl novinářům již dříve řekl, že rozhodně není se stavem nemovitosti spokojen. Stavba podle něj není řádně zabezpečená. Své stanovisko podpírá nedávným případem, kdy v prostorech domu našly mladé dívky tělo zemřelého muže.

„Rozhodně nám není lhostejná situace v lokalitě, kde město vykoupilo pozemky, zajistilo demolice a vybudovalo zpevněnou plochu, kde se dá zaparkovat,” uvedl starosta a dodal, že v případě, že vedení radnice neuspěje s žádostí o odkoupení pozemku, je radnice připravena podniknout další kroky.

„Nejsem přesvědčen, že ta stavba je bezpečná. Když tak oslovíme stavební úřad, zda by nenašel nějaké páky na odstranění stavby,” nastínil další možné kroky Zdeněk Nejdl a dodal: „Další možností, jak donutit majitele k řešení nevyhovující stavby, je možnost podle zákona o obcích, kde je uvedeno, že obec může v sankčním řízení nařídit určité sankce, když někdo narušuje vzhled obce. A podle mého názoru tato stavba stoprocentně vzhled obce narušuje.”