Tím by se doba realizace prodloužila. Přitom nejzazší termín, do kdy musí být vše hotové kvůli získané dotaci ze Státního životního fondu, je září příštího roku.

Už dvanáctého září budou Balkánští otevírat obálky z veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací a také na technický dozor.

„Bude se především hodnotit splnění podmínek výběrového řízení. Ty firmy, které zadané podmínky splní, postoupí do druhého kola," informoval Pavel Souček, předseda mikroregionu Balkán.

Ve druhém kole se pak bude soutěžit cena, za jakou se nakonec pět čistíren odpadních vod a také kanalizační sítě postaví. „Vše se uskuteční elektronickou akcí," podotkl předseda Pavel Souček.

Na projekt Odkanalizování mikroregionu Balkán získal mikroregion dotaci od Státního fondu životního prostředí ve výši sto osmdesát dva milionů korun.

„Je to devadesát procent nákladů, spoluúčast obcí je tak zhruba deset procent," připomněl Pavel Souček.

Ten zároveň ještě poznamenal, že rozhodující bude, za kolik se podaří zakázku vysoutěžit. „Očekáváme, že to bude za nižší cenu, než plánujeme. Zadlužení obcí by tak bylo ještě menší," vysvětlil předseda Pavel Souček.

Starostové jednotlivých obcí, kde čistírny odpadních vod a kanalizační sítě vzniknou, tedy Slabce, Panoší Újezd, Všetaty, Krakov a Hřebečníky, budou v nejbližší době také posuzovat nabídky od finančních ústavů kvůli úvěru na spolufinancování.

„Konkrétní peněžité nabídky by měli starostové obdržet počátkem září," sdělil Pavel Souček. Právě finanční zajištění spoluúčasti obcí je nutné k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

Mikroregion Balkán také v současné době vybírá firmu, jež provede koncesní řízení. Podle slov předsedy mikroregionu dorazily celkem tři nabídky, částka se pohybuje okolo dvou set tisíc korun. „Stále ještě není rozhodnuto, jestli si obce budu provozovat čistírny odpadních vod samy, či provozovatelem bude odborná firma. Na toto rozhodnutí je však relativně čas," podotkl Pavel Souček.

Už dříve se ale starosta Slabec Vlastimil Štiler nechal slyšet, že vedení obce se přiklání k variantě přenechat provoz právě odborné firmě.