Tento dlouhodobý problém by měl vyřešit aktuální nábor nových policistů. Vedoucí rakovnické policie Jiří Šiler konstatoval:„ Máte-li zájem, nemáte práci či vás současné zaměstnání neuspokojuje, zjistěte si všechny podmínky přijetí a budete-li je splňovat, zkuste to."

Každý rok odejde z Krajského ředitelství Policie České republiky, kde je dnes zhruba 3 600 policistů, přes 100 lidí. „Ty důvody jsou různé. Odchod do civilu, důchodu, služební postup, osobní důvody, a tak dále. Naším úkolem je ale mít stále v záloze personální rezervu a také možnost si z ní vybírat," zdůraznil Jiří Šiler.

Volná místa u policie jsou tedy stále, stále se přijímá a letos možná ještě ve větší míře, nežli kdykoli předtím. Určitě dobrou zprávou také je, že policie jako celek má přislíbeno, že dojde možná k navýšení tabulek. Nyní se hovoří o navýšení počtu pracovníků na kriminálce. „Reálně to vypadá, že by to tak mohlo být od ledna příštího roku. Pak se na službu kriminální policie a vyšetřování posunou ti nejlepší policisté, kteří se přihlásí z obvodních oddělení do výběrového řízení. Jenže vzniknou volná místa na obvodech, takže budeme následně nabírat i tam. Musíme mít tedy připraveny nové lidi pro obvody," vysvětlil Jiří Šiler.
Že máte zájem o práci u policie, můžete nahlásit na každém obvodním oddělení ve svém okolí. Tam zanesou vaše data do systému a v krátké době, většinou do tří dnů, se vám pak ozve personální pracovník z Prahy, který s vámi domluví další postup.
Tak například věk už dnes nehraje při přijetí k policii žádnou roli.

Musíte být zletilí, bezúhonní, minimálně středoškolsky vzdělaní a pozor, nesmíte být členy politické strany nebo třeba podnikatelé. Zájemci musejí absolvovat testy fyzické zdatnosti, psychotesty a komplexní lékařskou prohlídku.

„Jedná se o celoživotní poslání. Povolání se všemi zákonnými a morálními pravidly. To je třeba si předem uvědomit. A pokud mohu hovořit sám za sebe, práce mne uspokojuje. Je různorodá, pestrá. U PČR se člověk pohybuje od technických problémů až po společenské vědy. Je to především o komunikaci a spolupráci s lidmi, kteří musí být zaměřeni do tak široké škály oborů. Není snad obor, o který by policie nezavadila: trestná činnost, pracovní úrazy, požáry, drogová problematika. Není univerzálnějšího povolání, nežli policista. Měli bychom znát něco málo z každého oboru lidské činnosti," popsal Jiří Šiler.

Kdo bude dobrým policistou, se podle Jiřího Šilera pozná až po třech letech zkušební služby. „Jaký kdo bude četník, se pozná až při službě. Poznáte, zda má ten člověk chuť, dostatek optimismu a vnitřní energie, podporu v soukromí a dokáže řešit včas a s přehledem někdy i velmi složité situace," zdůraznil ještě Jiří Šiler.⋌