Nové vstupní prostory do Okresního ředitelství v Rakovníku působí na první pohled svěže a moderně. Jediný problém je možná v tom, že žena na recepci již není nijak chráněna před případným agresivním oznamovatelem. „To je jistě otázka do diskuse. Ovšem je třeba říci, že vrátná zde nikdy nemůže být sama. Je tu hned vedle dozorčí služba, která je schopna v případě jakéhokoli nebezpečí okamžitě reagovat. Navíc jsou všechny vstupy střeženy kamerami. I v této chvíli nás sledují. Vedení resortu je toho názoru, že se i tímto způsobem policie otevře směrem k veřejnosti,“ odpověděl mluvčí rakovnické policie René Černý.

Recepce je nyní pojata jako důstojnější a prostornější čekárna, kde by se mohli dobře cítit nejen dospělí, ale i malé děti, pro který tu byl zřízen dětský kout s malým stolečkem a židličkami. Tady čekající děti, které přijdou s rodiči, najdou třeba tužky i omalovánky. Recepční po prvotním přijetí občana, který jde podat trestní oznámení, odvede dále do sousední místnosti k dozorčí službě, kde je právě umístěna kamera, radiostanice. „Mají tam veškeré pomůcky sloužící k tomu, aby dozorčí služba mohla bezchybně fungovat. Je tu i zázemí. Nechybí tu totiž ani kuchyňka. V rámci služby si tedy mohou ohřát třeba i večeři,“ upozornil René Černý. Už by tedy mělo především odpadnout nedůstojné čekání ve stoje u okénka, ve chvíli, kdy se oznamovatelů sešlo více a oni pak více či méně trpělivě vyčkávali, nežli na ně konečně přijde řada.