Nově zřízené kontaktní místo se otvírá nejen pro občany okresu Rakovník, ale i pro všechny žadatele ze Středočeského kraje. Vyřídit své záležitosti lze v rámci úředních hodin, které budou vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin.

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje znovuotevřením tohoto pracoviště rozšiřuje komfort poskytovaných služeb státní správy v oblasti zbraní, střeliva a bezpečnostního materiálu. Na provozu kontaktního místa se budou podílet 2 policistky Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, které jsou přesvědčeny o tom, že poskytovaný servis bude vždy směřovat ke spokojenosti středočeských žadatelů.

Občan se může dostavit osobně bez objednání nebo si sjednat on-line návštěvu nejen na kontaktním místě Rakovník, ale i na kterémkoliv kontaktním místě v rámci Středočeského kraje. Občan si podle své potřeby a dostupnosti, může vyřídit své záležitosti kdekoliv na území Středočeského kraje, bez ohledu na okresní příslušnost.

On-line odkaz pro objednání je dostupný na stránce:

https://rezervace.policie.cz

On-line objednávkový systém umožňuje pomocí internetu, několika jednoduchými kroky, se objednat na konkrétní datum, hodinu a kontaktní místo. Potvrzení o této rezervaci je zasláno na mail žadatele. Objednaný nemusí čekat ve frontě a zároveň může vyřídit i několik žádostí najednou.

Objednávkový systém funguje 24 hodin denně a rezervace se provádí na úřední dny v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. Na místě lze samozřejmě zaplatit všechny správní poplatky platební kartou.