Od desáté hodiny ranní až do jedné hodiny po poledni měli policisté plno práce.

První hlídka se vydala do chatových oblastí Fenclova Bouda, Bucek, Bahna a Brodek, druhá hlídka procházela chatovými oblastmi Srbeč – Svatá Trojice, Srbeč – U Spáleného rybníka, Dučice, Kalivody a Údolí Mlhy a třetí hlídka se pohybovala v obci Lány, kde prošla i místní hřbitov a okolí zámku.

Policistka Michaela Richterová konkretizovala: „Zkontrolováno bylo nakonec okolo pěti stovek chat a chalup. Musíme pochválit jejich majitele, neboť všechny byly řádně zabezpečeny." A ani jedna nebyla narušena cizí osobou. „Policisté se během kontroly setkali také s některými majiteli objektů a nikdo z nich nezaznamenal pohyb podezřelých či zájmových osob," popsala Michaela Richterová.

Namátkově pak zavěsili na kliku majitelům chat preventivně informační leták s kontaktem na nejbližší obvodní oddělení. „V budoucnu plánujeme další takové akce na celém Rakovnicku," dodala ještě Michaela Richterová.