V loňském roce došlo na Rakovnicku k mírnému zvýšení nápadu trestné činnosti. Tedy v porovnání 
s rokem 2010. Vyplynulo to ze statistických výstupů Policie České republiky, Územního odboru Rakovník.

Čísla hovoří jasně. V roce 2010 vyšetřovali policisté na Rakovnicku 1252 trestných činů. V roce 2011 už to bylo 1367 trestných činů. Mluvčí rakovnické policie Jana Žáčková konstatovala: „Nejvíce zatížené je na Územním odboru Rakovník právě místní obvodní oddělení, které prošetřovalo během roku 529 trestných činů.“ 
Obvodní oddělení Roztoky vyšlo z počtů s nejnižším nápadem trestné činnosti, zde bylo zjištěno zhruba 162 trestných činů.
Pachatelé zmíněných trestných činů nebyli žádní nováčci. „Jsou to povětšinou osoby s již minulou trestnou majetkovou činností, tedy recidivisté,“ potvrdila Jana Žáčková.

Za rakovnické policisty k tomuto tématu řekl Jiří Jurgovski: „Příčiny mírného navýšení trestných činů, které jsme v loňském roce na Rakovnicku vyšetřovali, lze jen těžko jednoznačně definovat. Lze o nich jen spekulovat a to bychom neradi.“

Ještě markantnější početní nárůst je ovšem oblasti přestupků. „V roce 2011 zpracovávali rakovničtí policisté celkem 9150 přestupků. V porovnání s rokem 2010 je to o 3637 přestupků více. Nárůst je tedy více než markantní,“ zdůraznila Jana Žáčková. Z toho lze například uvést, že 7009 přestupků bylo řešeno v rámci plynulosti a bezpečnosti v silničním provozu, 26 pokut na úseku veřejného pořádku a občanského soužití. „Majetková činnost zaznamenala oproti roku 2010 mírný nárůst, a to o 84 případů, objasněnost těchto případů však vzrostla,“ doplnila další zajímavost z roční statistiky Jana Žáčková.

Potěšující je jistě informace, že v rámci protikorupčního jednání nebylo v loňském roce zjištěno žádné pochybení na této úrovni u příslušníků Policie České republiky. V oblasti násilné trestné činnosti byl zjištěn zvýšený nápad o celkem 21 skutků. Veškerá tato trestná činnost se kriminalistům daří úspěšně objasňovat, a to zhruba v osmdesáti případech.

Policista Jiří Jurgovski k tomuto tématu doplnil: „Mezi nejzávažnější trestné činy, které jsme loni naštěstí úspěšně vyřešili, byl například případ znásilnění, který se nám podařilo dát do kupy společně s plzeňskou kriminálkou. Dále to byla série loupežných přepadení čerpacích stanic. Mladíci z Lužné, kteří ji prováděli, byli zadrženi.“