Jejich mluvčí Michaela Richterová popsala: „Hlídky se zaměřily především na kontrolu dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, a to jak v obci, tak i mimo ni." Kromě měření rychlosti policisté dohlíželi také na dodržování dalších předpisů, například zda řidiči používají za jízdy bezpečnostní pásy, nejezdí pod vlivem návykových látek… Současně se také zaměřili na pátrání po osobách a odcizených vozidlech.
Do akce bylo na Rakovnicku nasazeno 14 policistů.

Ti zkontrolovali  371 motorových vozidel a zjistili 111 přestupků. 103 z nich byly vyřešeny uložením blokové pokuty a 8 je oznámeno příslušným správním orgánům k řešení. Za blokové pokuty bylo vybráno bezmála 37 tisíc korun. „Nejčastějším přestupkem, který kolegové zjistili bylo nedodržení nejvyšší povolené rychlosti," konkretizovala Michaela Richterová. 

Toho se dopustilo 66 osob za volantem. Nezapomeňte, že smíte jet jen takovou rychlostí, abyste byli schopni zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou máte rozhled. To znamená, že každý řidič musí být připraven na to, že se například za zatáčkou nebo  horizontem nachází odstavené vozidlo, a proto může jet pouze takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo před touto překážkou. Nohu z plynu je nutné dát především v okolí zastávek hromadné dopravy a škol, či v hustě obydlených zónách.

Při nepoužití bezpečnostních pásů bylo přistiženo policisty 12 lidí. Z nevyhovujícího technického stavu vozidla se  budou zpovídat dvě osoby. „V obdobných dopravně bezpečnostních akcích budeme i nadále pokračovat," dodala  Richterová.