Dopravních nehod způsobených nezodpovědnými řidiči, kteří před jízdou požijí alkohol, je stále dost.

Ani aplikování daleko přísnějších postihů tyto alkoholové piráty silnic neodradilo od hazardování se zdravým svým a ostatních. „Nehod zaviněných řidiči, kteří před jízdou požili alkohol, je zhruba stejně jako před rokem, kdy ještě nebyl v platnosti nový silniční zákon,“ konstatoval zástupce vedoucího rakovnického dopravního inspektorátu Ladislav Heller, který zároveň dodal, že nejkritičtějším obdobím jsou právě letní měsíce, kdy ve vedrech stoupá konzumace alkoholických nápojů. Dalším kritickým obdobím je pak plesová sezóna. „V letním období budeme posílat hlídky do rekreačních oblastí a častěji také kontrolovat řidiče v časných ranních hodinách. Děláme to tak každý rok,“ informoval Heller.