V úterý zavítaly policistky Michaela Richterová a Hana Martinovská do Mateřské školy Mutějovice. Dětem připomněli, jak moc je důležité být na chodníku a u silnice pozorný. „Povídaly jsme dětem o bezpečnosti v dopravě, dále jsme jim ukázaly reflexní prvky a také jak je správně nosit a hlavně proč. Stejně tak jsme dětem zdůraznily, proč musí mít při jízdě na kole přilbu a jaké povinné vybavení musí cyklistka mít,“ sdělila policistka Michaela Richterová. Na závěr následoval menší testík ze základních dopravních značek a také prohlídka policejního vozu.

Další den následovala beseda s žáky prvního stupně v Základní škole Kounov. „Vysvětlovaly jsme, co je šikana, jak se projevuje a co dělat v případě, když budou svědky nebo dokonce obětí šikany. Pustily jsme jim i krátká videa pro názornou představu,“ dodala Michaela Richterová.