Ředitel Masarykovy nemocnice v Rakovníku Jaromír Bureš v úvodu oslav třicetileté existence oddělení LDN a dětského oddělení v Rakovnické nemocnici konstatoval: „ Společnost Privamed Healthia koupila rakovnickou nemocnici jako spádovou a takovou ji chce i nadále provozovat.“
Své prohlášení podložil sumářem investic, které už letos do nemocnice společnost vložila.

„Zatím je to letos 6 a půl milionu korun, které šly na nástrojové vybavení. Mezi top přístroje, které byly pořízeny patří ultrazvuk pro gynekologicko – porodnické oddělení, a nákup sanit pro dopravu. ( Ty byly v parčíku při oslavách vystaveny).
Zároveň společnost dala dle jeho slov dva a půl milionu korun do rekonstrukce tří oddělení. „Byla také například rozšířena dialýza neboť počet pacientů na tomto oddělení stále stoupá. Další investice jsou připraveny o celkové hodnotě tři a půl milionu korun. Budou například směřovat na nákup nových dialyzačních monitorů,“ dodal Jaromír Bureš.
Dalším krokem v rozvoji Masarykovy nemocnice je otevření slibovaného rentgenové pracoviště na Poliklinice v Novém Strašecí. „Toto pracoviště zde historicky bylo a pak zaniklo. My jsme dali novostrašecké veřejnosti slib, že k nim budeme blíže a ten slib jsme dodrželi,“ připomněl Bureš.⋌