Veletická firma STAVKOM, která zahájila práce před několika měsíci, zažádala o prodloužení termínu dokončení stavby do 15. května roku 2022. V rámci první etapy, která se blíží ke svému finiši, bude vybudována před poliklinikou parkovací plocha s 20 parkovacími místy o rozměrech 33 x 16 metrů. Na parkovišti bude dále 12 parkovacích míst pro elektrokola nebo skútry, přeložka vodovodní přípojky či přístupový chodník k objektu polikliniky. Kromě toho bude upraven přilehlý park. Hotovo by mělo být do konce září.

Poté se začne pracovat na nové autobusové zastávce v ulici Československé armády, která nahradí stávající zděnou autobusovou zastávku. Vedle nového typového přístřešku bude upraveno také nástupiště, dále bude odstraněno stávající oplocení a plocha vedle nástupiště bude ozeleněna.

Po dokončení a řádném předání první etapy stavby město Nové Strašecí požádá o její kolaudaci. „Chceme, aby se již od podzimu mohlo nové parkoviště využívat. Následné realizaci druhé etapy užívání parkovací plochy nebude nijak bránit,“ konstatoval novostrašecký starosta Karel Filip a dodal, že etapizace stavby nebude mít vliv na cenu díla.

Opravy ulic finišují

V současné době se v Novém Strašecí také rekonstruují místní komunikace a chodníky po dostavbě kanalizační sítě, a to v ulicích Pod Větrákem, Nad Tratí a Nad Nádražím. Práce provádějí Technické služby Nové Strašecí a Metrostav Infrastructure. Ulice Nad Tratí a Nad Nádražím jsou již dokončeny, v ulici Pod Větrákem je vyasfaltována podkladní vrstva asfaltu.

Předpokládá se, že rekonstrukce ulice Pod Větrákem skončí dříve, než oproti plánovanému termínu dokončení k 30. listopadu. Práce budou koordinovány s výstavbou rodinného domu a s pracemi na dalších komunikacích - v ulicích Na Spravedlnosti a Nádražní. Ulice Pod Větrákem bude i před dokončením schopná užívání s menšími omezeními.

Kromě toho začala v těchto dnech na druhé straně města oprava povrchu ulice Zahradní. Firma Metrostav Infrastructure zakázku provede za tři čtvrtě milionu korun, hotovo má být do poloviny října.