Obnovení polní cesty z Všetat na silnici do Skřivaně se podařilo!
Členové Regionálního sdružení Křivoklátsko ve spolupráci s Obcí Všetaty napnuli síly a výsledek je přímo skvostný. Za iniciátory akce nám řekla Marie Šindelková: „Vznikla myšlenka přispět k navázání na tradici pěších procházek občanů mezi Všetaty a Skřivaní.

Dříve sice mezi obcemi existovalo polní cestou kratší spojení, ale tato cesta je už rozoraná. Na její případné obnovení by prostředky grantu, o který byla možnost se ucházet, nestačily.“ A tak tam, kde dříve bylo pouze křoví, klacky a vysoká tráva, je dnes zatravněná polňačka zasazená do půvabné krajiny, lemovaná stromy a lavičkami.