„Poplatek za psy se rozpustí v rozpočtu města. Ale vybrané peníze zdaleka nepokryjí náklady spojené s úklidem,“ uvedla mluvčí rakovnické radnice Alida Štulajterová.

Řešení prostřednictvím městské policie také není jednoduché. „Takový přestupek se špatně dokazuje. Pokud se v parku objeví strážník v uniformě, majitel hromádku vždy uklidí a hlídkovat v civilu není možné, protože v něm nemůžeme vykonávat službu,“ říká Jaromír Nový, vrchní strážník Městské policie Rakovník. „Stalo se dokonce, že když majitele napomenul preventista kriminality, ještě se na něj osočil, že k tomu nemá žádné pravomoci,“ dodává.

Přesto se podařilo jednoho nezodpovědného majitele odhalit pomocí kamery v Palackého ulici. Strážníci ho dostihli ve Vysoké ulici. Nejprve se bránil, ale když se dozvěděl, že ho zaznamenala kamera, zaplatil pět set korun pokuty.

Nejhorší situace je tam, kde je daleko do parku nebo jinou travnatou plochu. Například v Prokopově ulici. Lidé, zvláště večer chtějí psa co nejrychleji vyvenčit a nezajdou s ním dál od obytných domů. Hodně psích hromádek je také na Nábřeží dr. Beneše. 

Problém s psími exkrementy je po celém Rakovníku obdobný jako v jiných městech. V parcích a na dalších prostranstvích jsou rozmístěné koše se speciálními papírovými sáčky, ale opravdu záleží jen na lidech, jestli je použijí.

Vyhláška o zákazu venčení psů ve městě není. Je tu jen zákaz jejich volného pobíhání. Určitým řešením by byly plochy určené speciálně pro venčení. „O zřízení takových prostor město neuvažuje,“ řekla však mluvčí radnice. Psí hromádky se ve městě uklízejí hlavně na jaře při hrabání trávy, kdy je situace nejhorší, a také při údržbě městské zeleně.

V Novém Strašecí mají speciální vysavač. I když tu lidé při zaplacení poplatků za psa dostávají igelitové sáčky a na několika místech jsou odpadkové koše s papírovými sáčky, exkrementy se po městě také vyskytují. Městští policisté jejich odklízení kontrolují, ale někteří pejskaři tak čini právě jen v případě, že jsou strážníci v dohledu. Situace se ale i díky prevenci přece jen trochu zlepšila.

„Nejhorší jsou trávníky, například u kostela, v parku sv. Izidora i sídlištích, nebo také v místech, kde byla dříve pole a teď je tu obytná zástavba. Lidé tam byli zvyklí psy venčit. Už jsme o tom několikrát psali v Novostrašeckém měsíčníku, ale jsou pejskaři, kteří si říci nedají,“ konstatovala místostarostka Nového Strašecí Libuše Vosátková.

I v Jesenici jsou psí exkrementy problém. Na hlavních ulicích je uklízejí pracovníci při veřejně prospěšných pracích. Někde se iniciativy ujali sami obyvatelé, například lidé z jednoho panelového domu vytiskli cedule s obrázky psů a potřebou po nich uklízet. Pak je rozmístili do trávníků kolem domu.

„Někteří pejskaři jsou zodpovědní a vidím, že po svém zvířeti uklízejí, jiní dokonce i v lese, ale jsou lidé, kteří to zkrátka neseberou,“ zkonstatoval Jan Polák, starosta Jesenice. I zde jsou rozmístěné odpadkové koše s papírovými sáčky, které se pravidelně doplňují.

Čím menší obec, tím menší problém se psími výkaly. Například v Kalivodech. „Jsme malá obec. Se psími exkrementy tu problém nemáme. Lidé si čistotu svého okolí ohlídají sami,“ prohlásila starostka obce Milena Volfová.