Existují lidé, kteří vám ve vaší svízelné situaci rádi pomohou, a zcela zadarmo.

Radu a případně i psychologickou pomoc nabízí také na Rakovnicku Probační a mediační služba (dále jen PMS) České republiky, potažmo pracovnice její poradny pro oběti trestných činů Věra Kšírová a Jana Navarčíková prostřednictvím projektu „Proč zrovna já?".

Vedoucí střediska PMS Rakovník Petr Zelenka vysvětlil: „Poradna pro oběti začala fungovat už v prvotních, startovacích podmínkách v budově Úřadu práce 
v Rakovníku. Probační služba se totiž od samého počátku své existence, tedy od roku 2001, věnuje obětem trestných činů, ale dnes tato péče je ve srovnání s tím, co nabízí projekt „Proč zrovna já?", nedostatečná. Není tak komplexní."

Jen nedávno došlo ke dvěma zásadním změnám. „Po dlouhé době, kdy zákon chránil spíše pachatele, začala od 
1. srpna loňského roku konečně existovat právní úprava, která chrání potřeby poškozených. Díky novému zákonu jsou jasně vymezena práva poškozených a my tak máme konkrétní nástroje, jak obětem pomáhat. Najednou nás to postavilo do situace, kdy jsme přemýšleli, jak toto téma uchopit, jak být efektivní, jak si najít čas, prostor a dovednost adekvátně pomáhat obětem trestných činů. A tak kolegyně přišly 
s iniciativou, že vstoupíme do projektu „Proč zrovna já?" a budeme obětem trestných činů nabízet něco navíc. Bohužel o této službě zatím málokdo ví," říká Petr Zelenka.

Zároveň se středisko PMS a poradna přestěhovaly do nových prostor. Sídlí nyní ve druhém patře budovy Městské knihovny v Rakovníku, 
v ulici Na Sekyře 2123. „Spolu s novým prostory jsme mohli začít nabízet i další specifické služby a kvalitnější zázemí pro oběti," konstatoval Petr Zelenka. Věra Kšírová konkretizuje: „Můžeme obětem pomoci třeba už v době před zahájením trestního řízení, doprovodit je procesem." „Obětem pomáháme definovat dopady trestného činu na jejich život, a pokud se nám to podaří, může být újma součástí prohlášení oběti zaneseného ve spisu. To může v případě, kdy bude odhalen pachatel, pomoci tomu, aby bylo rozhodnutí soudu adresnější. Mohou v něm být zohledněny skutečné potřeby oběti."

Věra Kšírová zároveň zdůraznila, že se na ni a na kolegyni může obrátit kdokoli, kdo se cítí být obětí trestného činu – někdo „přímo z ulice". „Třeba i anonymně. Od toho tu jsme." Poradna má sice dané konzultační hodiny: v pondělí od 8 do 10 hodin, v úterý od 14 do 16 hodin. Ale prý není problém si domluvit i individuální termín. „Jsme schopny se přizpůsobit potřebám klienta," uvedla Věra Kšírová.

Od té doby, co vešel v platnost nový zákon, vyhledala pomoc poradny už dvacítka potřebných. „Jsou to lidé s různými problémy. Někdo přijde rovnou s určitou zakázkou, někdy zakázka vznikne až v průběhu konzultace. Podle toho, s jakým problémem se na nás obrátí a zda jsme dostatečně kompetentní jim s jejich problémem pomoci," uvedla Věra Kšírová.
Na tomto místě je třeba říci, že se často pracuje s oběma stranami. S pachatelem i jeho obětí. Petr Zelenka vysvětlil: „Můžeme v daném případu pachatele konfrontovat s tím, čeho se dopustil a jaký měl jeho čin dopad na oběť. A to je něco, co si většina pachatelů nerada připouští."

Pokud o to poškozený stojí, může mu Probační a mediační služba zprostředkovat i setkání s pachatelem v kanceláři pobočky.
„Stává se to velmi často a pro oběti i pachatele trestných činů to bývá ozdravné. Často dochází i k tomu, že se pachatel oběti omluví a zvyšuje se pravděpodobnost, že pachatel skutečně dostojí svým závazkům vůči své oběti. Díky mediaci se procento úspěšnosti vyplácení odškodnění rázem zvýší na osmdesát," dodává vedoucí střediska. Obětem se ve středisku může dostat také psychologické porady. „Máme v rámci projektu smluvně sjednánu psycholožku, která je schopna vést psychoterapii," dodal Zelenka.

Poradna také spolupracuje například s kladenským intervenčním centrem pro pomoc obětem domácího násilí. „Pomáháme celým rodinám. Rodiny ani nemusí na Kladno. V našich prostorách se mohou uskutečnit společné konzultace s odborníkem," dodala Věra Kšírová.

Projekt „Proč zrovna já?" je realizován Probační a mediační službou z prostředků Evropského sociálního fondu (OP LZZ). „Stále se na jednotlivých případech učíme něčemu novému. Z toho, co přinese praxe s konkrétním případem, se člověk začne zamýšlet, hledá další způsoby, jak pomoci. Praxe nás tedy zpětně obohacuje," dodala Věra Kšírová.

A dočkali se poděkování?

„Poděkování jsme se dočkali. Jednou nebo dvakrát z těch dvaceti případů bylo očekávání oběti nereálné v rámci odškodnění nebo naší pravomoci, ale 90 procent z nich odchází spokojeno," řekla Věra Kšírová. A Petr Zelenka doplnil: „Od obětí poděkování může přijít. Ale není to hlavní motor naší práce. Je ale jejím významným kořením."⋌

V případě potřeby volejte čísla: 

Mgr. Věra Kšírová:
734 353 602

JUDr. Jana Navarčíková:
778530359