Zastupitelé Rakovníka se nakonec po rozsáhlých diskusích dohodli, na co bude využito 21,6 milionu korun získaných prodejem pozemku pro výstavbu obchodního centra.

Z příjemného problému, jak rozdělit nečekaný příjem, se stala na pondělním zasedání zastupitelů nečekaná přestřelka mezi opozicí a koalicí.
S návrhem vedení města se nemohla opozice ztotožnit. „Investovat by se mělo do dlouhodobých projektů a ne je využít na jednorázovky,“ řekl Marcel Chládek z opoziční ČSSD. „Proč investovat do zimní údržby, na to se přeci mají najít finance jinde,“ bouřil Miloslav Kubínek z KSČM. „Není to nahodilé rozdělení. Měsíce již pracujeme na seznamu městských investičních priorit,“ oponoval opozici místostarosta Luděk Štíbr z ODS. Největší suma z medvěda půjde na jídelnu a projekty.

 

Z peněz získaných prodejem pozemku pro výstavbu obchodního centra půjde největší suma na jídelnu a projekty.


„Město funguje jako dojná kráva, o prioritách by se mělo diskutovat. Odložme rozdělování a nejdříve uspořádejme seminář, na němž by se vše podrobně prodiskutovalo,“ navrhoval Milan Sunkovský z ČSSD. „Dejme finance na speciální účet a každou jednotlivou investici schvalujme individuálně,“ navrhoval Chládek (ČSSD), který Sunkovského návrh na speciální seminář podpořil. Starosta Zdeněk Nejdl (ODS) opozici upozornil, že drtivou většinu položek na seznamu investic, který rada města předložila, mají všechny strany v zastupitelstvu ve svých volebních programech.

Postupem času se zastupitelé dohodli alespoň, že nejvíce jim v radou města předloženém návrhu rozporcování vadí finance na letní a zimní údržbu komunikací a na údržbu zeleně – dohromady tři miliony korun. „Aby se mohlo zažádat o dotaci z unie na plánovanou investici, musí být vypracován projekt pro územní rozhodnutí – a to trvá až půl roku, přičemž už na jaře se má o evropské finance začít žádat. Času není příliš a odklad by naše šance na jejich získání mohly snížit,“ argumentoval místostarosta Luděk Štíbr (ODS). Nakonec zastupitelstvem prošla varianta, která tři miliony, jež měly být vynaloženy na údržbu, přesouvá do rezervního fondu rozpočtu.