Nejprve porota bodovala jejich vzhled. Potom musela každého ochutnat a to byl zvláště ke konci skoro nadlidský úkol.

Při vyhlášení soutěže panovaly nejdříve obavy, zda se vůbec nějací beránci sejdou. Zájem veřejnosti mile překvapil všechny zaměstnance muzea.

Nakonec beránky ochutnali všichni přítomní a užili si tak krásné předvelikonoční odpoledne. Více se dočtete v pondělním vydání Rakovnického deníku.