Ostrý střet mezi místostarostou Janem Šváchou a lídrem opozice Marcelem Chládkem přineslo rušení sociálních bytů v Rakovníku.


„Byty měly umožnit rodinám v sociální tíži nebo svobodným matkám opětovně nastartovat svůj život. Přednostně byli do bytů vybírání lidé, u nichž byl předpoklad, že jim dvouletý pobyt v sociálním bytě poskytne čas na nalezení řešení své situace. Jenže většina z umístěných lidí žádné řešení nehledala, navíc byty demolovala,“ popsal důvody snížení počtu těchto bytů druhý místostarosta pro sociální věci Jan Švácha (SNK – ED).

„Jak jste s tímto problémem pracovali? Protože rušení bytů je poslední variantou. Nechtěl bych, aby se z Rakovníka stal druhý Vsetín,“ načal diskusi lídr opozičního klubu ČSSD Marcel Chládek. „Mám totiž pocit, že to funguje pod heslem: Čemu nerozumím, to zruším,“ pokračoval. Švácha argumentoval, že zde ubytovaní byli pravidelně kontrolováni, zda hledají práci, zda si shání nové bydlení či zda si na něj alespoň spoří.

„Je otázkou, zda není funkce druhého místostarosty zbytečná,“ pokračoval poté ihned v ataku Chládek. „To je jen na zastupitelstvu,“ lakonicky odpověděl Jan Švácha.