„Pokud nás nezastihne, musíme jet na poštu do Hořesedel nebo do Kolešovic. Stejně, jako když potřebuji na poště něco vyřídit. Jedna cesta autobusem vyjde na devatenáct korun a spojů jezdí velmi málo," popisoval pan Vlastimil. Zavření pošty pociťují i v místním obchodě. Na poštu se už nejezdí, takže se tu ani nenakupuje.

Obchod tak trochu poštu supluje. Prodávají se tu známky i dopisní papíry. Lidé tu nechávají dopisy pro doručovatelku.

„Pošta je uzavřená dočasně od loňského března. Žádná nápravná opatření ani rozhodnutí Česká pošta neudělala. Další jednání o poště je na mrtvém bodu. Pomalu ztrácíme naději, protože se jedná o uzavření dalších poboček," popisoval situaci starosta obce Ivan Fides.

Ještě před jejím uzavřením se v Hořovičkách úměrně snížily výkony, omezila se pracovní doba, odebral se terminál sazky a pošta se převáděla přes poštu v Hořesedlích. Uzavření pošty odůvodnila tisková mluvčí České pošty Marta Selicharová: „Pošta v Hořovičkách je uzavřena z hygienických důvodů. V obci jsme chtěli zřídit výdejní místo, ale starosta s tím nesouhlasil."

Nepodařilo se ani umístit výdejní místo do místního obchodu. Motorizovaný doručovatel zajíždí do obce již od roku 1998 a podle mluvčí s tím nejsou žádné problémy. „Nemáme ani žádné stížnosti od místních obyvatel," dodala tisková mluvčí. 

Ještě před uzavřením budovy nabízelo vedení obce možnost přestěhovat poštu do budovy obecního úřadu. „Pošta do budovy za celá léta neinvestovala, neinvestovala ani do vybavení. Naši nabídku na zřízení pošty na obecním úřadu smetla ze stolu. Zřízení výdejního místa na obecním úřadu zastupitelé neodsouhlasili z důvodu pracovního vytížení starosty i účetní," vysvětloval Fides.

Výdejní místo
Výdejní místo není ani v obchodě, protože podle zastupitelů není zaručena diskrétnost při výdeji zásilek například od exekutorů nebo balíků ze zahraničí. Není vhodné, aby si někdo přede všemi v obchodě podepisoval například převzetí dopisu od exekutora.

„Diskrétnost při výdeji dopisů u našich smluvních partnerů je ošetřena smlouvou a příslušnými sankcemi. Smluvní partnery, kteří provozují Pošty Partner nebo Výdejní místa, máme od roku 2009 po celé ČR a nikdy jsme porušení poštovního tajemství nezaznamenali. Celkem je takových provozoven přes 130," zdůraznila mluvčí Marta Selicharová.

Fronty na poštách
Místní tedy využívají poštu buď v Hořesedlích, kde je omezená výdejní doba, protože tady vedoucí pošty musí roznášet poštu. Proto lidé jezdí na poštu do Kolešovic, Kněževsi nebo Rakovníka. Sázkový terminál a dobíjení kreditu telefonů využívají na čerpací stanici kilometr od obce.

V Rakovníku na Husově náměstí je podle mínění obyvatel pošta přetížená. Dostat se během dne k přepážce a něco rychle vyřídit, je o nervy. V Kolešovicích a Kněževsi záleží na tom, v kterou hodinu se člověk k přepážce dostane. V Kněževsi pocítili nával po dobu uzavření pošty v Kolešovicích z důvodu rekonstrukce. Ta je nyní otevřená, takže se situace v Kněževsi zlepšila.

Poštu dostanou až odpoledne

„Dobrá spolupráce je naštěstí s motorizovanými doručovatelkami. Lze se s nimi telefonicky domluvit, kdy přijedou a nebo kde právě jsou, a dojet si za nimi například pro dopis autem," řekl starosta Ivan Fides. Doručovatelky jsou ale na cestě celý den. Tím pádem může dojít ke zpoždění doručování pošty. Když byla doručovatelka v místě, dostali obyvatelé dopisy nejpozději do dvanácti hodin.

„Myslím, že Hořovičky nejsou tak malá vesnička, aby tady nebyla pošta. Zastavovali tu i řidiči kamionů projíždějící po karlovarce. Pošta by se neměla posuzovat jen z ekonomického hlediska, ale z hlediska občanské vybavenosti obcí," zkonstatoval Fides.

Úpravy hodin
Podle mluvčí České pošty Marty Selicharové pošty normálně fungují a zaměstnanci se snaží vyřizovat požadavky klientů v nejkratší možné době. Že se někde tvoří fronty, může mít mnoho příčin. Stává se to i v bankách či v obchodech. Pokud se týká úprav hodin pro veřejnost, pak to není záležitost, která by souvisela se změnami v pobočkové síti.

Úpravy hodin jsou záležitost stará jako pošta sama. Je třeba se na ně dívat komplexně. Tedy nejen z pohledu veřejnosti, ale i vnitřního fungování pošty.

„Tam, kde je malá poptávka po poštovních službách, dochází k úpravě hodin pro veřejnost. Nedochází však jen ke snižování počtu hodin na některých poštách. Tam, kde je více poštovních transakcí, dochází naopak k jejich zvyšování. Dále jsou pošty, kde se sice mění hodiny, ale ve výsledku nejde ani o zvýšení, ani o snížení, například se ruší hodina dopoledne a přidává se odpoledne. Změny také souvisí s přebudováním logistické sítě a podobně," vysvětlovala Marta Selicharová.

Dnes se sepisují různé petice proti zavření pošt. „Před rokem, když se zavírala pošta u nás, nás nikdo nepodpořil. Lidé nejsou spokojeni. Nevím, jakým způsobem je možné docílit znovuotevření pošty a myslím, že to není v našich silách," mínil starosta Hořoviček Ivan Fides.

Vyhláška
Dostupnost pošt stanovuje vyhláška. Podle ní je dostatečná hustota pošt zajištěna, pokud je provozována pošta v každé obci, která má 2 500 a více obyvatel či v každé obci, která má méně než 2 500 obyvatel a v níž je ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky pošta provozována a zároveň je zde matriční úřad, obecný stavební nebo základní škola s prvním a druhým stupněm. A jsou zde i další taxativní vymezení.