„Přečtěte si, co je napsáno na procesoru robota. To musíte nastavit," udílel pokyny Jiří Hrbáček, autor stavebnice z Katedry technické a informační fakulty v Brně.

Za stoly v nových dílnách právě seděli páťáci, osmáci, deváťáci. Ti už měli roli asistentů a pomocníků, ale práci s roboty zvládali i třeťáci. „Moc nás to baví, nikdy jsme nic takového nedělaly," potvrdily mezi výkladem Bára a Míša z páté třídy. Den před tím montovaly ze stavebnice podvozky k robotům. Teď učily svého robota rozblikat ledku v určitém časovém intervalu. Postupně budou ovládat motory a tlačítka na robotu. Nakonec by se měl robot sám řídit, objíždět překážku a podobně.

Ukázat roboty ve škole hodnotil jako ohromnou věc Martin Kučera, asistent na Katedře technické a informační fakulty v Brně: „Je to velmi motivační. Když dětem řeknete robot nebo robotika, jsou hned nadšené. Pokud jim to učitel dobře vysvětlí, dá dětem hlavně základy logického myšlení. Takže tu nejde jen o samotné programování."

Učit práci s roboty mohou učitelé, ale i vedoucí zájmových kroužků. Stačí projít patřičným školením. Program se testuje již čtyři roky na jihomoravských základních školách i na prvních stupních. Na těch to možná, podle Martina Kučery zvládají lépe. Jsou více zapálení a bezprostřední. Kurzů již existuje několik. Dále se katedra snaží oslovit další zájemce, kteří mají vlastní nápady a mohli by přijít se svým úplně novým kurzem.

Roboti se do mšecké základní školy dostali díky projektu Inovace vzdělávací oblasti člověk a svět práce. Tuto oblast vzdělávání škola obnovila podle současného vzdělávacího programu. Proč, vysvětlila Šárka Vondrová, zástupkyně ředitelky: „V naší škole měla výuka dílen velkou tradici až do roku 1989. Protože jsou řemesla na ústupu, je nutné mezi dětmi vzbuzovat zájem o technické i řemeslné obory a začít od základních škol, proto jsme přistoupili k tomuto projektu. Proto jsme také v minulém roce opravili a znovu vybavili dílny."

Partnerem a garantem projektu je Katedra technické a informační výchovy v Brně. Ta okamžitě, jako jediná, projevila o spolupráci zájem. Při ní vznikají materiály pro další výuku technických předmětů a škola s ní konzultuje i případné změny ve vzdělávacím programu. Fakulta na druhou stranu zajišťuje i potřebné kurzy pro pedagogy. Při jednom z nich vznikl i nápad, přivést do školy roboty. Při jejich sestavování se děti učily pájet. vytvořily z drátků malého pejska.

„Při tom se ukázalo, že ne, že by byly nešikovné, ale nemají trpělivost pro jemnou práci. Málo se v ní procvičují. I proto je důležité zavedení podobných praktických předmětů do škol," zkonstatovala Šárka Vondrová.