„Nejprve musíte složit přijímací zkoušky. pak se tři roky učíte, jezdíte po výstavách. Třetím rokem už můžete posuzovat pod dohledem posuzovatele. Pak se dělají závěrečné zkoušky jako maturita. Musíte poznat dvacet plemen králíků a splnit ústní pohovor," popisovala Dana Cajthamlová.

Kromě domácích výstav, z nichž poslední byla okresní v Rakovníku, Dana Cajthamlová pojede posuzovat do Francie na evropskou výstavu. Každý rok pořádá evropský svaz posuzovatelů mezinárodní školení posuzovatelů. Toho se účastní i osmnáct zemí, následně z každé země se účastní tři až pět posuzovatelů. Podmínkou účasti na zahraniční výstavě je účast alespoň na dvou takových školení.

„A ještě vás tam musí český svaz chovatelů delegovat. Posuzuje se v němčině," vysvětlovala cestu do zahraničí posuzovatelka Dana Cajthamlová.