„Do potoka odtéká voda obsahující látky biologického charakteru, které však nejsou v žádném případě jedovaté,“ ujišťuje Jiří Sedláček.


Rekonstrukce„Celá čistírna je v rekonstrukci. Začali jsme prvního února tohoto roku a skončit bychom měli v listopadu. Teď probíhá etapa stavby objektu mikrosítové filtrace,“ vysvětloval Sedláček, který má na starosti ještě čistírnu v Jesenici, Pavlíkově a Roztokách. „Rekonstrukce je řádně povolena. Tyhle práce jinak udělat nejdou,“ dodal vedoucí.

Podle jeho slov je voda v Rakovnickém potoce pravidelně kontrolovaná po kvalitativní stránce. „Odebíráme vzorky vody jak nad výpustí z čistírny, tak pod ní. Dokonce jsme odebrali vzorky po celé délce toku potoka až k vyústění do Berounky. Výsledky dokazují, že pod Městečkem je koncentrace látek v normálu,“ nechal se slyšet Sedláček.

Detergenty

Chuchvalce pěny, které se v úterý objevily pod jezem v Dolním Chlumu způsobily detergenty. „Ty látky jsou velice snadno biologicky odbouratelné,“ konstatoval Sedláček, který ale zároveň připouští, že stávající znečištěná voda může způsobit úhyn vodních organismů a živočichů. „Pokud někdo nahlásí prokazatelné škody, způsobené danou situací, budeme to s ním řešit,“ dodal vedoucí. Stavba objektu mikorsítové filtrace by měla být dokončena do příští soboty. „Budeme se snažit, aby to proběhlo co nejrychleji,“ sdělil na závěr Sedláček.