Práce na ní začaly právě teď. Dále finance půjdou na zateplení všech čtyř mateřských škol ve městě a na rekonstrukci místních komunikací v ulicích Ke Stadionu a U Školy a Poděbradova.

Náklady na stavbu kanalizace činí zhruba patnáct milionů korun, včetně DPH a vybudování přípojek. Na zateplení mateřských škol město získalo sice dotaci, ale předpokládaná spoluúčast je deset milionů korun.

Od koho si město půjčí, se rozhodovalo mezi třemi bankami. Poptávka zněla na poskytnutí investičního úvěru na dobu pěti let s možností splacení úvěru před konečnou dobou splatnosti, bez jakékoliv sankce s možností čerpání peněz od 1. 9. letošního roku do konce srpna roku příštího. Splácet by město začalo rovnoměrně od ledna 2015 až do konce roku 2019.

Nakonec byla vybrána Česká spořitelna s úrokovou sazbou 0, 54%. To představuje platbu zhruba tři sta tisíc korun měsíčně.

Pro zajištění úvěru město udává příjmy z daňové výtěžnosti. Přijetí úvěru ještě musí schválit zastupitelstvo.