Výskyt tornáda potvrdili nyní meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu. Čekali na vyhodnocení jednotlivých dat. „Na Rakovnicku, je též už potvrzený a šlo o zřejmě o působení tornáda v kombinaci s microbursty. Čeká se ale na konečné zhodnocení intenzity jevu,“ napsali meteorologové na svém sociálním účtu s tím, že se ještě zpracovává bohatá dokumentace škod, které mohlo způsobit právě tornádo. Meteorologové ale zároveň podotkli, že většinu způsobených škod napáchala především bouře Fabienne.

Ta má na svědomí tisíce domácností bez elektrické energie, když vyvrátila několika stožárů velmi vysokého napětí v úseku u Lišan, další pak poničila. Energetici tak museli elektřinu na Rakovnicko a do dalších regionů vést přes jiné větve elektrického vedení, obnovit dodávku proudu se jim podařilo až druhý den odpoledne.

V tomto týdnu pak bylo dokončeno provizorní vedení pro velmi vysoké napětí tvořené zhruba třicítkou stožárů ukotvených k zemi pomocí ocelových lan. Výstavba nebyla kvůli absenci komunikací a nutnému dovezení materiálu vůbec jednoduchá.

Kromě škod na elektrickém vedení a domech pustošila bouře i lesní porost. Do některých lesů lesníci nedoporučují vstup, do toho u Lišan je vstup zakázaný. „Vichřice zničila plochu lesa o rozměrech 250 metrů krát zhruba dva kilometry,“ řekl starosta města Pavel Jenšovský s tím, že bude nutné vytěžit do konce března 12 tisíc kubíků dřeva. Jen pro srovnání: podle těžebního plánu se v lese těží ročně 5,3 tisíce kubíků.