Pro Rakovnický dneík vedl: „Opět jsme se posunuli o kousek dál. Třeba v pátek na večerní koncert kapely Těžká pára přišlo o něco více lidí, nežli tomu bylo v letech minulých." A starostka obce Blanka Čebišová potvrzuje: „Jsme plni optimismu. Konkrétně přišly v pátek na koncert čtyři stovky lidí, což je úžasná návštěvnost." Sluncem zalité Václavské náměstí bylo i v sobotu plné lidí. „Dnes, v sobotu před polednem, je tu o mnoho více lidí, nežli tomu bývalo zvykem v tuto dobu v letech minulých. Je to určitě i kvůli folklórnímu souboru Plzeňský mls, kterým se vystoupení moc líbí. Takže my jsme jako pořadatelé moc spokojeni," dodal Pavel Tintěra. A k jejich spokojenosti určitě přispěly nejen kulturní zážitky, ale možnost nákupu pěkného jarmarečního zboží a výborného občerstvení. „Jsme moc rádi, že se lidé baví. To, že přijdou a odpočinou si, je pro ně odměna za jejich celoroční práci," dodala starostka.

„Potkaly jsme už mnoho známých a popovídaly jsme si. Teď se půjdeme s dětmi podívat na pohádky, které budou hrát čistečtí Tyláci na vršíčku pod kostelem," konstatovaly například návštěvnice, maminky Hana a Jarmila.

U příležitosti oslav vyšlo také zcela speciální vydání Novin rybářských a Novin divadelních. Proč? Tyl Čistá totiž letos slaví 170 let své existence a Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Čistá, 65 let od svého založení. A právě na stránkách zmíněného listu se můžete o obou spolcích dozvědět mnoho zajímavých informací. „Výročí slavíme různými způsoby už od začátku roku. Pořádáme různé akce, které jsou součástí oslav. Spolky, které tu jsou, neustále na něčem spolupracují a patří sem i zmíněné vydání svátečních novin," vysvětlil Pavel Tintěra. U příležitosti oslav například oba zmíněné spolky chystají na podzim dvě akce: ochotníci premiéru nové hry od Jiřího Suchého: Dr. Johann Faust. „Chystáme také slavnostnější setkání lidí, kteří hrávali v našem souboru, nebo se podíleli na jeho činnosti. To proto, abychom poseděli a zavzpomínali."

A letošní Svatováclavský výlov rybníka se prý také ponese v duchu zmiňovaných oslav. Oběma spolkům starostka Blanka Čebišová popřála: „Tylákům přeji, aby nacvičili ještě mnoho krásných her a aby jejich činnost pokračovala i nadále a měli nástupce z řad dětí. A rybářům to samé. Je to sice mladší spolek, ale také hodně aktivní, takže jim přeji hodně úspěchů v jejich činnosti, hodně ryb ."

Je třeba říci, že se v sobotu v Čisté během oslav také sportovalo a tancovalo.Na místním hřišti se konal fotbalový turnaj o pohár obce Čistá a lidé se zde pobavili také při pouťové taneční zábavě pod širým nebem s kapelou Dlouhá noc.

V neděli se pak mnozí zúčastnili poutní mše svaté v kapli sv. Anny, aby pak po obědě opět vyrazili na hřiště na fotbalový turnaj starých gard a taneční posezení s mysliveckou kapelou Atlas.

Anenská pouť by určitě neměla takový lesk a ohlas, kdyby zde skutečně při jejím pořádání nespolupracovala obec se všemi místními spolky. Pomohli hasiči, divadelníci, rybáři, sportovci a také místní škola.