Byly s tímto komentářem: „Včera odpoledne jsme navštívili kostel sv. Vavřince v Nezabudicích na Křivoklátsku, kde se konala Pontifikální mše svatá. Celebroval ji J. M. Michael Josef Pojezdný, O. Praem – opat Královské kanonie Premonstrátů na Strahově. V rámci liturgie a při bezprostředně navazujícím koncertním vystoupení zazněla díla G. F. Händela, W. A. Mozarta, B. M. Černohorského, J. A. Koželuha, A. Dvořáka a dalších v podání Hornického pěveckého sboru Kladno, řízeného Mgr. Karlem Loulou a Janem Makariusem.

Po krásném kulturním zážitku byli diváci pozváni i na občerstvení, které se konalo v prostorách farní zahrady rodiny Makariusových. Krásná neděle s příjemným kulturním zážitkem.