Petr Čech upozornil: „Snažím se tady ve Šlovicích u řeky Berounky udržovat kulturní památku, na kterou může být hrdý celý náš národ. Mé fyzické a psychické síly ale nejsou neomezené. Já, i tento unikátní elektroskanzen, máme bohužel za sebou patnáct let ponižování, vyhrožování exekucemi a pokutami. Já ale bojuji dál, i když mě to stojí hodně sil. Chci, aby byl odkaz našich předků zachován i pro budoucí generace našich i vašich dětí. Dětí našeho národa. Vím, že to může znít trochu pateticky, ale tak to cítím a tak se to snažím předávat i školákům a turistům, kteří k nám do mlýna během roku zavítají."

V červnu tohoto roku opět přepadla šlovický mlýn povodeň, která ale s sebou přinesla i dobrou zprávu.
„Mám deset svědků toho, že můj boj s úřední šikanou byl posvěcen přírodou a zdravým selským rozumem," upozornil Petr Čech.

Oč se jedná?

Petr Čech se zlobí na úředníky, kteří trvají na přesunu tří chatek zpět na místo, odkud je v roce 2002 odnesla povodeň. „Teď ale stojí na bezpečném, vyvýšeném místě. Kdybych je přesunul zpět tam, kam chtějí, mohla by je znovu sebrat velká voda!" brání se Petr Čech a poukazuje na to, že se tak letos v červnu, díky jeho rozhodnutí chatky nestěhovat, naštěstí nestalo. Vodou netknuté chatky stojí v bezpečí dál. „Kdybych tak byl na přání úředníků učinil, tak by je povodeň možná znovu hodila, jako kdysi, na mlýn. Chaty by tak opět poničily státem vyhlášenou kulturní památku," zdůraznil Petr Čech s tím, že stěhovat chatky zpět do středu ostrova, tedy do hypotetického proudu vody, kde mají dle úředníků stát, se mu nezdá rozumné.

„Teď příroda sama ukázala, že je lepší je nechat tam, kam je sama uložila," dodal Petr Čech s tím, že dávat spor k soudu, na to nemá čas. Ale zmedializování případu se nebrání. Uvažuje i o televizi. „Mám tady na starosti kulturní památku, o kterou musím pečovat. Celou zimu budeme pracovat na odstranění škod po povodni. Za můj život jsme měli už potřetí vodu v kuchyni. Můj tatínek tady žil osmašedesát let a vodu tady nikdy neměl," upozornil dále Petr Čech. Vinu za to, že si voda opět našla cestu až do elektroskanzenu dává také úředníkům. „Nedovolili nám odtěžit nánosy, které tady zanechala povodeň v roce 2002, a tak se voda hrne sem a zvedla se o tolik, že jí byl metr ve skanzenu," konstatoval Petr Čech.

Až doposud udržoval po celá léta elektroskanzen pouze ze svých peněz. Nyní se pokusil požádat o finanční výpomoc stát. „Abych mohl zdejší drahou technologii lépe ošetřit po povodni a udržovat. Měl jsem tu na návštěvě zástupce Asociace strojních inženýrů, kteří sem přivezli své přátele z Ameriky. Ti doslova řekli, že tady ve Šlovicích uchováváme celosvětový skvost techniky. Je smutné zjištění, že v cizině jsou lidé, kteří dobře vědí, co tady ve Šlovicích máme a váží si tohoto odkazu našich předků, a že tady na Rakovnicku jsou úředníci, kteří mi dokáží jen házet klacky pod nohy," dodal ještě Petr Čech.