Je tomu přesně pět let co Čechami prošla tisíciletá voda. Rakovnicko i přes milionové škody nebylo tou nejpostiženější oblastí státu. Přesto i zde si voda vzala, co mohla. A dramata se netýkala se pouze řeky. Vzedmul se i Lišanský a Rakovnický potok, Javornice. Mnozí si jistě ještě dnes pamatují tu hrůzu, když okresem proběhla brzy dementovaná zpráva, že praskají hráze rybníků v Jesenici. Naštěstí při povodních na Rakovnicku nikdo nezahynul.
Už 8. srpna – tedy v první den povodní na Rakovnicku – museli hasiči zachraňovat dva hazardéry, kteří v tu dobu sjížděli na voru jez v Roztokách.
I s evakuacemi se začalo již 8. srpna. Celkem pak bylo na Rakovnicku evakuováno 161 lidí. Kvůli záplavám museli profesionální hasiči vyjíždět do terénu sedmasedmdesátkrát. To v tom ovšem není započteno mnohadenní úsilí dobrovolných hasičů z celého okresu nebo rakovnických vojáků, kteří vyjížděli i do míst, kam povodňová voda dorazila až po Rakovnicku, policistů a řady dalších dobrovolníků.

Po opadnutí vody přišla další vlna – tentokrát solidarity. Během několika dní se podařilo například v krizovém centru v Rakovníku vybrat přes 120 tisíc korun. Vybíralo se i na zatopenou a značně poškozenou Základní školu v Křivoklátě ad.

Celkové škody na Rakovnicku tehdejší okresní úřad vyčíslil na sumu přibližující se 200 milionům korun. Celkem bylo poškozeno čtyřicet čtyři rodinných domů a 433 rekreačních objektů. Asi třicet kilometrů silnic. Nejpostiženější byly Roztoky, které škody vyčíslily na 58 milionů korun.Brzy po opadnutí vody se začalo s opravami a záchranou toho, co zbylo. Pod vodou byly všechny kempy podél řeky včetně restaurace U Rozvědčíka. Ludmila před svým odplutím směrem k Praze musela být evakuována. Hospůdka U Jezzu sice vydržela, ale škody byly obrovské.

U Jezzu otevřeli po roce, stejně tak jako většina kempů. Rozvědčík otevíral ještě v roce 2002. Po nákladné výstavbě dnes opět funguje i oblíbená Ludmila.