K požáru kromě profesionálních hasičů vyrazili i sbory dobrovolných hasičů z obcí Kolešovice a Jesenice. "Obec Hořovičky nemá vlastní sbor dobrovolných hasičů. Podle smlouvy nám v případě požáru či jiné katastrofy přijíždí pomoc SDH Kolešovice," uvedl starosta obce Hořovičky.

Požár podle dostupných informací vznikl nedbalostí lesních dělníků, kteří zde páleli klestí. Najednou se rozfoukal vítr a oheň se rozšířil. "Škoda nepůjde do velkých čísel, neboť zde byla pouze křoviska a jen pár zdravých stromů," uzavřel starosta. I když je škoda sice téměř nulová, hasičům se ovšem podařilo zachránit les, který byl ohněm ohrožen, v hodnotě 100 000 Kč.