Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko nezahrnuje území dříve projektované zátopy vodního díla Křivoklát.

Právě toto rozhodnutí poslala v těchto dnech písemně zástupkyně veřejného ochránce práv Jitka Seitlová majiteli pozemků, elektrárny a elektroskanzenu u řeky Berounky ve Šlovicích Petru Čechovi.

Ombudsman tím potvrdil tvrzení stěžovatele Petra Čecha, že jeho pozemky v údolí řeky Berounky u zmíněné elektrárny nejsou na území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Petr Čech zprávu okomentoval: „Podal jsem stížnost na Správu chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko k České inspekci životního prostředí Praha. Důvodem byla úřední jednání se zástupci Správy chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, která pokládám z jejich strany za nezákonná. Rozhodnutí ombudsmana je pro mne důkazem, že renesance demokracie u nás je možná.“

Jitka Seitlová také píše: „Ve zprávě o šetření jsem dospěla k závěru, že názor Ministerstva životního prostředí, podle kterého je území budoucí zátopy součástí CHKO, je nesprávný a řízení směřující vůči stěžovateli, která se opírají o existenci plošné ochrany dotyčného území budoucí zátopy, by měla být zastavena.“

K rozhodnutí ombudsmana Jitky Seitlové se vyjádřil také vedoucí Správy CHKO Křivoklátsko Petr Hůla: „O rozhodnutí zástupkyně veřejného ochránce práv Jitky Seitlové vím, dostali jsme jej na vědomí. Jde však o složitou právní záležitost a pro nás je v tomto směru rozhodující názor Ministerstva životního prostředí ČR. Na problematickou formulaci o území budoucí zátopy VD Křivoklát ve zřizovacím výnosu o zřízení CHKO Křivoklátsko upozorňujeme ústřední orgán státní správy opakovaně od 90. let minulého století. Dosavadní názor MŽP však je, že pro toto území platí režim CHKO podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků. Správa CHKO Křivoklátsko je tímto názorem jako prvoinstanční orgán státní správy vázaná bez ohledu na názor ombudsmana.“