Život Tomáše Bati jim názorně přibližuje výstava ve vestibulu školy. Na jednotlivých panelech právě osmáci  vyhledávají data a údaje o Baťovi a vyplňují je do pracovních listů. S prací pokračovali ještě ve výtvarné výchově, kdy na toto téma nakreslili plakát. Ten si načrtli u nástěnných tabulí.

Výstava o Tomáši Baťovi se do lubenské školy dostala prostřednictvím severomoravského občanského sdružení Pant, zabývajícího se moderními dějinami po roce 1945.

„Kromě bezplatného zapůjčování výstav můžeme využít jejich přednášky. O Baťovi je v tomto školním roce druhá. Tématem první byla berlínská zeď. S výstavami seznamujeme žáky 2. stupně během dějepisu a občanské výchovy, i když učivo děti zrovna neprobírají, " vysvětloval ředitel ZŠ Lubná Radek Vyskočil. Ten i ostatní vyučující si zapůjčení výstav pochvalují. Jet s dětmi na výstavy do Prahy bývá někdy komplikované, protože některé děti do Lubné dojíždějí až z Čisté.

„Když přijede výstava za námi, je to výhodné. Sami si panely postavíme a starší děti nám pomohou," podotkl Vyskočil. Výstava o Tomáši Baťovi je celkem čtvrtá. Vedle ní a berlínské zdi se žáci seznamovali ještě s Pavlem Tigridem a Olgou Havlovou. Některá témata jsou dost složitá a hodí se opravdu pro starší děti.

„Baťa je zaujal nejvíce. Ale je dobré, že se s těmito fakty děti setkají," uzavřel ředitel Radek Vyskočil.