V Kněževsi je silnice číslo III/2274 uzavřená od 10. července kvůli výstavbě kanalizační sítě a znovu by se měla zprůjezdnit nejpozději 31. října. Objízdné trasy vedou přes město Rakovník, dále pak po silnici směrem do Olešné a dále pak do obce Chrášťany a Kněževes. Objízdná trasa je obousměrná. Kromě toho bude v Kněževsi také částečně uzavřená silnice II/227. Zde však bude průjezd řešen pomocí semaforů.

S dalšími dopravními komplikacemi musí řidiči počítat na silnici mezi Novým Strašecím a Mšecí. Silničáři zde kompletně opravují komunikaci. Práce by zde měly skončit nejpozději 20. října. Do konce letních prázdnin by pak měla skončit výstavba kruhového objezdu u Nového Strašecí.

V závěru července by pak měla skončit dopravní uzavírka v Jesenici. U Řevničova a Krušovic silničáři budují obchvaty.