V poslední době se zaměstnanci úřadu práce setkali s několika případy tohoto podvodného jednání. Jak postupovat v této situaci, vysvětlila Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR:

„Apelujeme na veřejnost, aby do bytů nevpouštěla nikoho bez předchozího ověření. Zaměstnanci ÚP se v rámci sociálních šetření, popřípadě šetření v místě, vždy prokazují služebním průkazem společně se zvláštním oprávněním jako doložkou služebního průkazu. Jsou vázáni při výkonu své práce dodržováním zákonných předpisů."

Například v průběhu června vykonali zaměstnanci ÚP ČR 14 641 sociálních šetření a 2 802 šetření v místě.
Cílem těchto činností je získání informací o životní, sociální a ekonomické situaci žadatele. Úředníci mohou jejich prostřednictvím ověřit, jestli se konkrétní klient skutečně nachází v podmínkách, které ho opravňují k nároku na dávku, její výši a výplatu, včetně trvání výplaty příspěvku.

Sociální šetření, popřípadě šetření v místě, probíhá v přirozeném prostředí žadatele. Úředníci je mohou provést plánovaně, po předchozím upozornění klienta, ale také neohlášeně.