Jak uvedla ředitelka Městské knihovny v Rakovníku Milena Křikavová, již při tvorbě studie byl brán velký důraz na společenské setkávání. „Depozitář knihovny bude umístěn zejména do přízemních skladů, takže velká část knih nebude lidem na očích v regálech. Samozřejmě bychom byli rádi, aby si lidé knihy co nejvíce půjčovali, ale na druhou stranu vznikne příjemné posezení u kávy či čaje s překrásným výhledem skrze prosklenou stěnu na zákostelí,“ zdůraznila Milena Křikavová.

Výrazně si polepší zejména dětské oddělení, které se nyní nachází uprostřed Husova náměstí. „Dětskému oddělení to opravdu pomůže, neboť bude průchozí s dospělým oddělením. Rodiče tedy mohou postupně procházet s dětmi celým patrem, bude zde i koutek pro teenagery. Navíc v objektu vzniknou i prostory pro různé přednášky, besedy a další programy, takže nebudeme závislí na tom, jaký je program v Kulturním centru či Domě osvěty,“ poukázala na další výhody ředitelka knihovny.

Do objektu C se přestěhuje také informační centrum, které mělo být původně umístěno na Husově náměstí do prostor sloužících ke komerčním účelům. „Původně mělo být na náměstí v nárožním objektu, kde byla prodejna kabelek. Prostory zde byly ovšem velmi klenuté, byla tam různá temná zákoutí, proto jsme nakonec obětovali jednu dílničku na úkor informačního centra. Sice bude malinko stranou, ale podobné je to třeba i ve Slaném. Pořád se jedná o jádro města,“ konstatovala Milena Křikavová.

Ta si také přeje, aby bylo viditelné původní zdivo historických budov. „Nebylo to původně v plánu, aby se obnažovaly části zdi, ale teď se za to přimlouvám. Uvidíme, zda to bude realizovatelné. Zdi by se musely impregnovat, nevím, jak velké by si to vyžádalo náklady, ale část historických zdí bych ráda někde viděla,“ přeje si Milena Křikavová.

Součástí víceúčelového centra bude také dvorek, které poslouží nejen pro nejrůznější akce, ale také jako odpočinkové místo. „Doufám, že lidé si tu posedí nad knihou a děti si pohrají. Zkrátka jsme chtěli, aby měli lidé možnost pobýt si na čerstvém vzduch. Navíc zde vzniknou také krásné terasy s výhledem na Vysokou bránu,“ pronesla ředitelka knihovny.

Staví se ve všech částech

Co se týče stavební fáze, bourací práce v celém objektu prakticky provedeny. V prostřední části se v současné době zesilují nosné konstrukce. „Vznikají nové nosné zdi ve druhém podlaží, stejně tak obvodové zdi. Nyní se připravujeme na strop. Tato část víceúčelového centra poslouží zejména pro účely městské knihovny,“ konstatovala Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic.

V rohovém objektu se začalo se sanačními pracemi, pokračují také vyzdívky zázemí. „Ve stropě jsme ovšem našli docela rušivou nosnou konstrukci, kterou byla třeba vyřešit. Nyní probíhá výstavba nad druhým podlažím. Ve sklepě jsme udělali jednu z posledních bouracích prací, propojili jsme zde původní prostory, které už byly dříve propojeny a následně zazděny, takže odhalujeme původní konstrukci,“ přiblížila Jirátková.

V objektu C, kam bude umístěno mj. informační centrum, se pracuje na stropní konstrukci, vyčištěn je rovněž dvorek, kde byla zbořena garáž. Částečně je rovněž obměněna kanalizace.