Součástí prací je i zateplení plochých střech a výměna oken. Opraveny budou terasy a schodiště a budova bude celkově staticky zajištěna. Dále se počítá s doplňkovými pracemi, jako je výměna parapetů a oplechování, rekonstrukce hromosvodů. 


Celkové výdaje tohoto projektu byly předběžně spočítány na bezmála osm milionů a devět set tisíc korun. Rozpočet města pro letošní rok počítal na zateplení jídelny s částkou osm milionů tři sta tisíc korun. Při soutěži na zhotovitele stavby se podařilo vysoutěžit nižší částku, a to téměř sedm milionů sto dvacet pět tisíc korun. Což je nejnižší podaná nabídka.

Nejnižší cenová nabídka byla jedním z hodnotících kritérií výběrového řízení. Druhým byla celková doba stavby. Práce by měly být hotové zhruba za 90 dní. Kritériím nejvíce vyhovovala stavební firma z Klášterce nad Ohří. Město na zateplení školní budovy získalo dotaci od Ministerstva životního prostředí ve výši čtyřicet procent.