Úřad práce zaznamenal v průběhu měsíce května mírný pokles počtu nezaměstnaných lidí v rakovnickém okrese.


Květnová nezaměstnanost


„Květnová nezaměstnanost je oproti té dubnové opět o něco nižší,“ potvrdila zástupkyně ředitele Úřadu práce v Rakovníku Markéta Pánková, která vidí příčinu snižování počtu nezaměstnaných v nástupu lidí na sezonní práce a příznivém stavu počtu absolventů.
Na konci dubna bylo v rakovnickém okrese evidováno 1558 lidí bez zaměstnání. Během května se počet snížil na 1547. Aktuální nabídka rakovnického úřadu práce čítá 726 volných pracovních míst. Rakovnický okres se ze dvanácti okresů Středočeského kraje pohybuje se svou mírou nezaměstnanosti okolo šestého místa. V republikovém měřítku patří mezi lepší průměr.