Přítomné pozdravil místostarosta Rakovníka Miroslav Samaš: „Třicet let znamená jednu generaci, která za tu dobu vyrostla. Naše přátelství je o to cennější, protože vznikalo v době, kdy naše země ještě rozdělovala železná opona. 
I v té době se našli lidé, kteří se chtěli přátelit, spojovat, a ne se rozdělovat. Přeji lípě, aby její koruna rostla a mohutněla tak, jak roste naše přátelství, a aby bylo stejně pevné, jak budou pevné její kořeny."

Přátelství mezi městy je během třiceti let velmi pevné a životaschopné, proto není potřeba dlouhých oficialit. Přátelství jsou podle Dietera Langa, prvního radního města Dietzenbach, lidé obou měst, kteří se setkávají. „Místo bylo pro strom velmi dobře vybrané. Má nejlepší předpoklad dožít se vysokého věku. Bude se rozrůstat a sílit v době, kdy už tady nebudeme, stejně jako naše přátelství obou měst," řekl mimo jiné Dieter Lang.

Zasazení lípy přátelství bylo jen jedním z mnoha bodů nabitého programu třídenní návštěvy z Německa. Společně s českými přáteli si vyslechli koncert smíšeného pěveckého sboru z Dietzenbachu a českého sboru Magistrae Raconenses v Heroldově síni Rabasovy galerie. Navštívili Mariánské Lázně a Prahu. Samozřejmě nechyběla přátelská posezení. Přátelé nezapomněli ani na mladou generaci. V basketbalu se několikrát utkali mladí sportovci z Rakovníka a Dietzenbachu.

Přátelství je pro obyvatele obou měst velice intenzivní i osobní. „Vždy se těšíme ze vzájemného setkání, nejen nyní, ale i na vánočních trzích," řekla Yvonne Tech – Klühspies, předsedkyně Spolku pro mezinárodní vztahy Ditzenbachu.

Přátelství s Rakovníkem je pro obyvatele Dietzenbachu nejživější a nejintenzivnější. Podařilo se do něj zapojit mládež i dospělé. Žáci z místní školy přijeli samostatným autobusem, aby bojovali v basketbalovém turnaji. Mládež i dospělí mají pokaždé svůj program.

V Rakovníku se líbilo i prvnímu radnímu Dietzenbachu Dieteru Langovi: „Je tu cítit určitý královský šarm. Máte tu nádherný gotický kostel a barokní Husovo náměstí. Tak krásné budovy u nás nemáme, proto vždy Rakovníku trochu závidím. Jsou to také lidé a jejich pevné přátelství. Těšíme se na příští rok, až přijedete k nám."

Podle něj lidé, kteří byli mnoho let rozděleni, se za třicet let od sebe mnoho naučili. Rozdíly před dvaceti, třiceti lety už nejsou vidět. A to je dobré pro budoucnost nás všech. Obyvatelé obou měst se vzájemně shodnou ve své mentalitě a zkrátka patří k sobě. Toto přátelství mezi městy Dietzenbach a Rakovník je tedy vzácné a upřímné, jak potvrdila Edita Čechová ze Spolku pro mezinárodní spolupráci v Rakovníku: „Máme ze vzájemného setkávání radost. Ale bez finančních příspěvků Česko-německého fondu budoucnosti a města Rakovníka by se tato setkání nemohla uskutečnit. Za to moc děkujeme."