Mezi děti přišla mluvčí rakovnické policie Jana Žáčková, aby s nimi pohovořila na toto závažné téma.
„Za zhruba čtyřicítkou žáků pátých tříd Druhé základní školy v Rakovníku jsem například vyjela do Jesenice, kde byli na týdenním pobytu."

Hovořilo se o tom, jaké děti znají druhy šikany, jestli se s ní již někdy setkaly, zda by se dokázaly bránit vůči ní, a nebo jak by pomohly svému kamarádovi, který se stal její obětí. „V závěru diskuse se hovořilo také o kyberšikaně, která s šikanou úzce souvisí. Školáci kladli mnoho dotazů, které je k danému tématu zajímaly. Nakonec se přečetly příběhy, které se staly právě v rámci kyberšikany a byly pravdivé a hlavně – působily odstrašujícím dojmem," konstatovala Žáčková.

Na čtyři dopolední hodiny se Jana Žáčková „zastavila" také pobesedovat s žáky Základní školy v Lánech. Zde na ni čekaly děti od 6. až do 9. třídy. „Probírali jsme hlavně dopravní výchovu. Děti si zopakovaly pravidla přecházení, jízdy na kole, povinnou výbavu kola a cyklisty," uvedla policistka.

Školáci 8. a 9. tříd si zase vyslechli povídání na téma právní odpovědnost, dosažení věku 15 let a co s tím vším souvisí. „Děti se dozvěděly, jaký je rozdíl mezi mladistvým a nezletilým, přestupkem či trestným činem. Co vůbec je a jak funguje soud pro mládež a jakou úlohu při jejich „vylomeninách" hraje Probační a mediační služba," popsala Jana Žáčková.

V družině Druhé základní školy v Rakovníku na Janu Žáčkovou čekalo zhruba 20 dětí, z 1. až 3 tříd. „Povídání na téma dopravní výchovy a vším s tím spojené děti ve většině případů uměly velmi dobře. Někteří se naučili nové věci, jiní si je zase zopakovali," nastínila Jana Žáčková.

Na závěr besedy si policistka s dětmi zopakovala správné chování vůči cizím lidem. „Jak mají reagovat na oslovení cizím člověkem, nabídkou čehokoliv a nepřibližovat se k cizím vozidlům, pokud je z nich někdo osloví. Že mají raději chodit ve dvou a být ostražití. Děti jasně daly najevo, že vědí, čeho se mají vyvarovat a co mají dělat, v případě, že se s něčím takovým setkají, konstatovala Jana Žáčková.

Na základní škole v Chrášťanech byla přichystána beseda pro děti z prvních až pátých tříd.
„Vzhledem k tomu, že se zde jedná o menší školu, celkem bylo dětí zhruba okolo dvaceti. Přesto všichni zvládli témata dopravy a pohybu v ní naprosto bezvadně. Byla to taková příprava na dopravní hřiště, které je v nejbližší době čekalo," upozornila Jana Žáčková.

I v dalších dnech čekají na tiskovou mluvčí Janou Žáčkovu, další školy a školáci. Navíc bude v úterý příštího týdne ve vestibulu městské knihovny vernisáž výtvarné soutěž „Dobro a zlo v naší společnosti". Ta byla vyhlášena pro 3. a 4. třídy základních škol v našem regionu. „Uvidíte sami jaký je jejich pohled na dnešní svět. Vybrat ty nejhezčí, bylo opravdu velmi těžké," dodala Žáčková.