Do správy Městského úřadu v Novém Strašecí spadá jeden hřbitov ve městě. Celoroční údržba spočívá v sekání trávy, správě hřbitovních míst, odvoz u odpadu a udržování veřejného pořádku. Novostrašecký hřbitov patří k těm větším, takže každé ráno obsluha hřbitov odemyká a večer pak zamyká. Provozní doba na hřbitově je podle ročního období. V lednu, únoru, březnu, říjnu, listopadu a prosinci je otevřeno od 7 do 18 hodin. Duben, květen, červen, červenec, srpen, září je otevřeno od 7 do 20 hodin. Během „Dušiček" a o předcházející sobotu a neděli je možné hřbitov navštívit od 7 do 21 hodin. O „Dušičkách" tu můžete také častěji potkat městské policisty. Stejně jako na hřbitovech v obcích, které mají smlouvu s Městskou policií Nové Strašecí. To znamená v Rynholci, Lánech, Tuchlovicích a Kamenných Žehrovicích. Údržba hřbitova nese sebou samozřejmě finanční náklady. V letošním roce jsou náklady od ledna do září ve výši 57 288 korun. Odvozy kontejnerů stály 21 511 korun. Oprava pumpy a čerpadla 20 991 a čísla na hroby 14 786 korun. „K této částce je nutné ještě připočíst sekání zeleně, odvoz listí, a to je součástí paragrafu 3745 – péče o zeleň," doplnil starosta Filip. Dál město připravuje odvodnění a obnovu východní strany hřbitovní zdi v Novém Strašecí.

V městě Jesenici je situace v některých bodech trochu jiná. Odrazila se tu i skutečnost, že město i přilehlé obce patřící do jeho správy leží v bývalých Sudetech. Celkem do správy města náleží tak tři hřbitovy. Náklady na údržbu za rok dělají zhruba třicet tisíc korun. Do údržby spadá sekání trávy, hrabání listí, drobné opravy někdy i kácení rizikových dřevin.

„Hřbitovy jsou volně přístupné s tím, že v době „Dušiček" se domlouváme s místní policií na zvýšených kontrolách. Nyní sem posíláme také našeho pracovníka prevence kriminality, aby hřbitovy častěji navštěvoval," vysvětlil starosta města Jan Polák.

Na všech třech hřbitovech najdeme hroby po odsunutých německých obyvatelích. O tyto hroby se stará v rámci svých možností jedna obyvatelka města Jesenice. O hrob rudoarmějce, který tu zůstal po rekultivaci, se starali místní obyvatelé, ale nyní přebírá péči úsek technických služeb města.
Právě při rekultivaci bylo odstraněno hodně hrobových míst. Takže pokud bychom zde hledali hrob nějaké významné osoby, objevili bychom zřejmě jen hrob právě rudoarmějce. Židovské hroby tu byly zničeny a i hrob letce z bitvy u Bedlna byl zcela zdemolován.Vzhled jesenického hřbitova by se měl změnit k lepšímu, jelikož už je přichystaný projekt na obnovu zdejší zeleně, dále by zde mělo vzniknout kolumbárium.

„O podporu tohoto projektu jsme již usilovali z fondu Středočeského kraje, ale bohužel jsme neuspěli. Pokusíme se vše postupně realizovat z vlastních zdrojů. Dále máme záměr k jesenickému hřbitovu vysadit novou alej stromů, ale vše bude záležet na pochopení a ochotě majitelů pozemků podél asfaltového chodníku, městu Jesenice by museli prodat části pozemků," dodal starosta města Jan Polák.