Pražské dechové Trio přijelo na svůj čtvrteční koncert do Heroldovy síně přesně po dvanácti letech.

Kvůli onemocnění tentokrát zaskočil u fagotu Lukáš Kořínek, a bezchybně, koncert to byl po muzikantské stránce vynikající. Jediným mínusem byl hanebně malý počet diváků.

Zážitek
Trio předneslo Sonatu F dur od Johana Joachima Quantze, Sonatu a tre stromenti Jana Zacha a Trio d moll od známé „filmové“ postavy vídeňského císařského hudebního dvora Antonia Salieriho. Po přestávce, věnované prohlídce obrazů, soch a grafik Herberta Kiszy, zazněla Suita pro hoboj, klarinet a fagot od Daria Milhauda, dva Madrigaly Bohuslava Martinů a Trio Divertimento Iši Krejčího.

Pražské dechové Trio (dříve Hlávkovo) vzniklo v roce 1993. Jeho hráči jsou absolventy Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění a působí v předních profesionálních orchestrech. Vystupují v našich i zahraničních koncertních sálech, v zámeckém prostředí a v galeriích, známi jsou v Německu, Rakousku, Itálii, Francii, Belgii a Japonsku. Soubor natáčí pravidelně pro Český rozhlas a na CD, reprezentuje mladou generaci české komorní a instrumentální hudby na špičkové úrovni.