Tehdejší i současná ředitelka školy Eva Tomková tehdy při slavnostním setkání zaměstnanců školy, bývalých i současných studentů a přátel školy v jesenickém kině mimo jiné uvedla: „V tyto dny si připomínáme založení středního školství v Jesenici, což byl a je jistě významný počin nejen pro samotnou školu, ale i pro samotnou Jesenici i náš region.“

Připomeňme si, že Integrovaná střední škola v Jesenici je školou komplexního typu s teoretickou a praktickou výukou v oblasti středního vzdělávání se zaměřením na oblast zemědělskou, potravinářskou, sociální služby a podnikání.

Do kina, kde byla zhodnocena historie, ale i současnost školy, byli pozváni absolventi školy, zástupci institucí, zřizovatele školy, tedy města Jesenice a také zájemci z řad veřejnosti. Nechyběl ani kulturní program, o který se postaraly děti ze Základní umělecké školy v Rakovníku. Kapela The small people (Človíčci) a dvě sólové zpěvačky Kateřina Elznicová a Lucie Zápalová byli odměněni velkým potleskem.

Vrcholem setkání ovšem byl okamžik, kdy bylo všem přítomným představeno nové logo školy. Následoval jeho křest. „Je to naše nová vizuální identita. Tak jak se budeme prezentovat v dalších letech,“ zdůraznila Eva Tomková.

Po setkání v kině se většina přítomných přesunula do školy, kde byly připraveny odborné přednášky a besedy. V dílnách žáci v rámci Dnů otevřených dveří prezentovali soji práci, své výrobky.

„Chceme zapojit také veřejnost. Pokud by si sami chtěli vyrobit vě škole něco na památku, třeba adventní věnec, nebo nazdobit perníček, rádi jim v tom pomůžeme a naučíme je to. Pro žáky devátých ročníků tam máme připraveny testy, kvízy a také soutěž pro ty, kteří by si vyráběly vánoční přání. Posunuli jsme se do doby adventní a proto bychom to nejhezčí přání vybrat a to by bylo posíláno jako péefko,“ dodala v listopadu 2010 Eva Tomková.