Kry na řece tehdy volně pluly. Zčásti se hromadily v zatáčce u Višňové. Odtud ale postupně odplouvaly.

Vývoj počasí napovídal, že nebude potřeba přistoupit k protipovodňovým opatřením.