Tehdy celou dobu příprav na májovou veselici nepřetržitě pršelo. Mokly i dívky a po rukou a oblečení jim stékala barva krepových papírů, kterým v hustém dešti zdobily májky a krále. Tečku za stavbou tehdy provedl zástupce velitele hasičské jednotky Tomáš Vitner, která ač promoklý a promrzlý jako všichni ostatní včetně davu přihlížejících, vylezl téměř do deseti metrů, kde byl v polovině uchycen kmen smrku lany, která bylo potřeba uvolnit.

„Ale ani teď si nemohl nikdo z přípravného týmu oddechnout. bylo sice už po osmé hodině večerní, kvapem se stmívalo a déšť neustával, ale na všechny čekala ještě kupa povinností,“ vyprávěla tehdejší starostka Dana Bechyňská.

Děvčata pod vedením tehdejší starostky kounovských hasičů Hany Zeinertové musely ještě nazdobit a připravit sál sokolovny a nažehlit kroje do průvodu. „Kroje má v Kounově bohužel už málokdo, naštěstí zde ale funguje spolupráce a většinu krojů si místní půjčují po okolí,“ vysvětlila Dana Bechyňská.

Zmoklí a promrzlí chlapci mezitím nakládají břízky, které až do půlnoci rozvážejí před místní domy, ve kterých bydlí svobodné dívky. Smrčky se postavily před domy podnikatelů a členů zastupitelstva. Král se pak hlídá až do rána. Byla by to totiž potupa, kdyby byl poražen chlapci z jiné vesnice a nemohla by se konat májová veselice.

Následujícího dne vyšel v podmračeném odpoledni průvod obcí. V čele májovníci s hudbou na povoze taženém traktorem. I na něm vlály barevné pentle, uvázané na břízkách. Na korbě povozu byl sud s pivem i jinými nápoji. Dívka májovnice a mládenec drží v rukách malý smrček a nechybí pokladnička na finanční dary kolemjdoucích či kolemjedoucích. Finanční obnos se pak na večerní taneční zábavě zhodnocuje předáním věnečku té dívce jejíž finanční příspěvek byl nejvyšší a hraje se jí i sólo.

U sokolovny se májovníci plně vžili do tance České besedy. „Secvičování České besedy nebylo v Kounově tradicí. Opravdový nácvik vyvrcholený předvedením tance se podařil až v současnosti. Poprvé se o nácvik pokusila bývalá starostka Věra Lapková. Už v loňském roce předvedla mládež, a to nejen kounovská, krásný a bezchybný tanec nejen těsně po průvodu, ale i večer na zábavě, což bylo samozřejmě velice fyzicky náročné. Také v letošním roce se nácviku účastnilo velké procento mládeže ze sousedních obcí. Je to sice tak trochu ostuda kounovských, ale na druhou stranu zase krásný příklad vzájemné spolupráce a kamarádství,“ dodala tehdy Dana Bechyňská.

Protože se počasí v sobotu umoudřilo, proběhl průvod obcí v relativním klidu. Promrzlé májovníky odměnilo sluníčko dokonce několika paprsky při závěrečném tanci České besedy. Vydařila se i večerní májová veselice, i když ta na počasí již závislá nebyla.

Staročeské máje v Kounově v roce 2010 hudebně podbarvila kapela Orion.