Skupina ve složení Vladimír Sosna, Přemysl Holub, Tereza Folháková, Lucie Frelichová, Sabina Roudenská a Kristýna Uldrychová soupeřila se svými spolužáky v ekologii. Jejich úkol byl jasný. Získat co nejvíce bodů na sedmi stanovištích.

Poprvé si žáci museli poradit s otázkami, které se týkaly odpadu. Druhým úkolem bylo poznat ukázky dřevin a bylin. Dlouhá cesta přírodou vedla na stanoviště hydrologie, kde museli poznat nejen obrázky zvířat, kteří žijí ve vodě, ale čekala je i praktická zkouška. Dva dobrovolníci museli odchytit v potůčku jakéhokoli živého tvora. Odměnou jim byly dva body.

Během soutěže načerpali studenti spoustu nových informací. Někteří z nich se však za své znalosti stydět nemusí ani teď. Překvapili i některé přítomné učitele.  „Nejlehčí byly ryby a moře. Nejtěžší byly odpady. Bylo i pár nových věcí, které jsme se naučili od svých starších spolužáků, kteří byli na stanovištích,“ shodli se žáci osmé třídy.

Aneta Kochová