. Nyní je 
v areálu polikliniky pouze dvanáct parkovacích míst. To v žádném případě nestačí. Proto zastupitele města zadali zpracování studie stavebních úprav stávajícího parkoviště.

„Reagovali jsme především na požadavky občanů i lékařů. Stavební úpravy, se kterými se ve studii počítá, by měly zajistit u polikliniky celkem dvacet pět parkovacích míst,“ uvedl Karel Filip, starosta Nového Strašecí. Podle něj pětadvacet míst nebude úplně dostačujících, ale mohlo by situaci alespoň částečně zlepšit.

Nyní auta parkují také v parku naproti poliklinice. Dalším důvodem přestavby parkoviště je zlepšení podmínek při výjezdu sanitních vozidel rychlé záchranné služby.

S jejím zřízením zastupitelé města počítají zhruba během půl roku. V prostoru parkoviště tak musí zůstat dvě volná místa pro záchranku.
Studie je zatím ve fázi záměru obsahového a situačního řešení.

Zpracovanou studii je nutné pro další přípravu stavby dopracovat do úrovně dokumentace pro projednání stavby u příslušného stavebního úřadu. A dále pro projednání stavby s orgány státní správy a vlastníky a správci inženýrských sítí.

Současně s tím je nutné stanovit rozpočet stavby. Těmito úkoly pověřil starosta odbor investic. Nejprve však celý záměr musí schválit zastupitelstvo.
Parkoviště bude ležet na pozemcích města. Záměr stavby rozhodně neomezí dětské hřiště, které je v plánu u jednoho z bytových domů.