To vše ale třicátého dubna vyvláčel sedlák při jarních pracích. Nález se už nedá utajit. Věci se ujímá kladenské gestapo a střeží místo nálezu. Po seskoku se parašutisté setkávají s Arnoštem Mikšem, rodákem z Janova, členem další paraskupiny, který se dostal po chybě v navigaci až sem, za bratrem  Františkem. Arnošt jde na místo seskoku  u Požárů a je zde  třicátého dubna zastřelen.

Na památku této události stojí v místech přestřelky pomník. U něj si všichni přítomní přesně na den seskoku, tedy v sobotu 28. dubna, tuto událost připomněli pietním aktem. René Černý, autor knihy Bratři ve válce, ve které rozebírá tento historický okamžik, krátce připomněl celou událost.  Pak on i přítomní položili 
k pomníčku květiny.

Na místo přijely také skupiny historických vojsk. V závěru nedaleko přistál vojenský vrtulník. Účastníci vzpomínky si ho mohli důkladně prohlédnout.