Šikovní žáci si společně se svými učitelkami pro své rodiče připravili několik písní, zahráli dokonce i na flétnu a nechyběla ani kulturní vložka - pohádka O veliké řepě.

Poté už následovalo samotné předávání vysvědčení a pochvalná slova od třídních učitelek. Děti za svoji píli obdrželi také čtenářské medaile.