„Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám s tímto projektem pomohli, protože bez nich bychom ho nezrealizovali. Dvouletý projekt byl financován výhradně z mimorozpočtových zdrojů, a to příspěvky od firem, obcí a měst,“ poznamenal ředitel HZS Středočeského kraje Miloslav Svatoš s tím, že nemalý podíl na uskutečnění tohoto projektu má i ředitel územního odboru Kladno Tomáš Hradil a firma WISS Czech, která speciální vůz k zásahům u dopravních nehod a požárů vyrobila a dodala.

Slavnostního zařazení rychlého zásahového automobilu do vybavení jednotky se kromě zástupců jednotlivých sponzorů a ředitele HZS Středočeského kraje Miloslava Svatoše zúčastnili i další členové vedení. Přítomni byli také hosté ze základních složek integrovaného záchranného systému, které se podílejí na rozvoji požární ochrany a IZS na území okresu Rakovník.

V neposlední řadě na slavnostním zařazení vozu do vybavení rakovnické jednotky nechyběli ani starostové obcí a měst, které se na projektu podíleli, a sice starosta Slabec Vlastimil Štiller, starosta Jesenice Jan Polák a současný i bývalý starosta města Rakovník Luděk Štíbr a Pavel Jenšovský. Právě okresní město přispělo na projekt nejvyšší částkou, a to jedním milionem korun. „Jsem rád, že jsem se předávání mohl zúčastnit, i když jsem v pozici, že trošku slízávám smetanu za předchozí činnost bývalého vedení města. To ale neznamená, že by spolupráce s hasičským záchranným sborem v Rakovníku či v okrese nepokračovala nadále. Ba naopak, jsem rád, že na posledním zasedání jsme si řekli určité představy naší další spolupráce,“ sdělil starosta Rakovníka Luděk Štíbr.

Po stručné prezentaci, kterou přednesl Tomáš Hradil, ředitel územního odboru Kladno se sídlem v Rakovníku, a předání pamětních listů se všichni přítomní přemístili do venkovního prostoru rakovnické stanice. Zde pro ně příslušníci sloužící směny C připravili dynamickou ukázku nasazení nového vozidla při likvidaci požáru a následným vyproštěním osoby z havarovaného automobilu.

Speciální zásahový požární automobil lehké hmotností kategorie (do 3,5 t) je určen pro přepravu osádky tří hasičů se základním vybavením. Jeho cílem je co nejrychlejší technická záchrana osob a hašení požárů u dopravních nehod.

Vůz o objemu nádrže 130 litrů vlastní kompletní hydraulickou vyprošťovací sadu LUKAS složenou z kompaktního agregátu, rozpínacího nástroje, nůžek, teleskopického válce, střihače pedálů a řetězových úvazků. Dále je vybaven sadou čtyř pneumatických zvedacích vaků se zdvihem až 40 tun, ovládací armaturou a tlakovou lahví. Nechybí ani zdravotnické vybavení v batohu, sada krčních fixačních límců, transportní nosítka a vakuová nosítka. Vůz vlastní i prostředky pro likvidaci úniků nebezpečných látek a olejových havárií – záchytné nádoby, sypký sorbent a sorpční čtverce.

V období vánočních svátků se rakovničtí hasiči budou na nové vozidlo zaškolovat a absolvují potřebné kondiční jízdy. Se zařazením do ostrého výjezdu se počítá v lednu 2019.

Vedle rakovnických hasičů se nového vozu dočká tento týden také Sbor dobrovolných hasičů v Novém Strašecí. Ke slavnostnímu předání vozu CAS 20/4000/240-S2Z dojde v sobotu ve 14 hodin na Komenského náměstí. Moderní hasičský vůz má nahradit dosavadní Volvo z roku 1997.