„Návrh změn předkládají ministři Gandalovič a Bursík nečekaně a navzdory tomu, že ji už devátého srpna jednomyslně odmítla Legislativní rada vlády. Novela by totiž kabinetu umožnila bez diskuse vyhlásit stavební uzávěry ve stovkách obcí a začít stavět na cizích pozemcích ještě před tím, než by je vyvlastnila. Občané i starostové varují před nedemokratickými postupy a vyzývají ministry, aby návrh novely zamítli,“ vysvětloval koordinátor iniciativy Stop přehradě Jan Beránek. Novela vodního zákona, kterou připravila ministerstva zemědělství a životního prostředí, chce upravit několik paragrafů souvisejících s vodním hospodářstvím: ochranou před povodněmi a výstavbou nových přehrad na akumulaci vod. Obojí přitom koncepčně řeší strategický dokument „Plán hlavních povodní“ odsouhlasený vládou v polovině května, který byl v loňském roce veřejně projednáván a prošel zákonným posouzením.

Díky iniciativě občanů a desítek obcí se tehdy podařilo z dokumentu vyřadit například povinné zakreslení dvou stovek nových přehrad do územních plánů obcí a krajů. „Nově navržená novela se od schválené koncepce odklání a v rozporu s ní dává vládě nebývalé pravomoci. Bez diskuse s dotčenými obcemi a dalšího posouzení by mohla pouhým nařízením vyhlásit lokality, kde bude vyhlášena stavební uzávěra kvůli budoucím přehradám,“ dodal k tomuto tématu Jan Beránek.