Návštěva obce Senomaty není náhodná. Rakovnicko patří k nejsušším oblastem České republiky a v příštích letech by na katastru obce měla vzniknout retenční nádrž, která by měla zlepšit v letním období průtok Rakovnického potoka – tedy v období sucha by z nádrže odtékalo více vody než do ní přiteče.

„Jedná se o výjezdní zasedání vlády, které se uskuteční u nás v roubence, ale obec toto neorganizuje. Povodí Vltavy by zde mělo prezentovat vládě záměr a také výsledky, jak postupuje výstavba vodních nádrží nejen u nás, ale také v Kryrech. Na jednání budu přítomen spolu se starostou obce Šanov,“ reagoval na dotaz Deníku starosta Senomat Tomáš Valer s tím, že členky Klubu seniorů jsou o návštěvě premiéra informovány a nějaké slavnostní přivítání připravují.

Členové vlády následně zamíří do Chrášťan, a to konkrétně do zemědělského podniku Lupofyt, aby si vyslechli, jak obtížné je kvůli suchu na Rakovnicku pěstovat plodiny, ale i jaká konkrétní opatření by zemědělci uvítali. „Jedná se o pracovní schůzku, které se rovněž zúčastní i další zemědělci z Rakovnicka. Řešit budeme s panem premiérem a ministry sucho a možná opatření na zmírnění následků,“ nechal se slyšet Jaroslav Mikoláš, jednatel firmy a také předseda Okresní agrární komory Rakovník.